Savivalda

DARŽELIO TARYBA:

Inga Bielevičienė – pirmininkė

Justina Skamarakienė – sekretorė

Lina Grimutienė – narė

Vita Gaurienė – narė

Vida Tamulevičienė – narė

Virginija Dubinskienė – narė

Vilija Svirskienė - narė

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybą sudaro lopšelyje - darželyje 21 pedagogas:

Pedagogų tarybai vadovauja  direktorė Rosita Janina Svetikienė

Sekretorė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Česnulienė

 

METODINĖ GRUPĖ

Metodinę grupę sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai. Metodinė grupė organizuoja lopšelio-darželio metodinę veiklą.

Metodinei grupei vadovauja auklėtoja Lina Grimutienė.

Sekretorė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Rimkuvienė.